Училището в село Горен чифлик носи името на Паисий Хилендарски – българският народен будител и духовник. Неговата „История славяноболгарская” дори и днес продължава да говори живо. От нея ние знаем, че не е достатъчно само да си роден в родината, за да се наречеш българин. Трябва да помним историята си, да се гордеем с нея.

Училището откликва на предизвикателствата на съвременния свят, базирани върху технологии, познания и творчество. Всяка учебна година се реализират проекти, които обогатяват извънкласните форми и визията на училището

            На учениците от начален етап на обучение се предлагат безплатна закуска и обяд. Безплатни учебници се осигуряват на всички деца от  І – VІІ клас.

            Организират се различни творчески изяви, честват се бележити дати и годишнини, провеждат се изложби и спортни мероприятия. Учениците с желание и нетърпение очакват всеки празник, за да изпълнят с жар литературните програми и нови танци.

            Знаем, че знанията, уменията и навиците, изградени в училище, ще претворим в живота. Но винаги ще се връщаме към началото, към извора, за да му останем верни докрай.

            „Ти, българино, знай своя род и език!”

 Новини


Програма за междуучилищна дейност по проект "Подкрепа за успех"

На 28.06.2022 г. ще се проведе междуинституционална среща на групите за допълнително обучение по БЕЛ в трети и четвърти...повече


Важно!

Считано от 22.10.2021 год. / петък/ обучението в ОУ "Паисий Хилендарски" ще се извършва на ротационен принцип.

повече

Съобщение

Във връзка със Заповед № РД 01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09-748/19.03.2021...повече


Съобщение

Съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, учебните занятия за учениците...повече


Съобщение - режим на обучение от 4 януарие 2021 г.

Във връзка с удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки в страната до 31.01.2021 год. със...повече


Съобщения

Данни за контакт

ОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Адрес:с.Горен чифлик,ул. „Орловец”№2,общ.Долни чифлик,обл.Варна

Лице за контакти:
Златка Николова Иванова- Директор

GSM :0885/908841
Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design