Новини


Съобщение

Във връзка със Заповед № РД 01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09-748/19.03.2021...

Съобщение

Съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, учебните занятия за учениците...

Съобщение - режим на обучение от 4 януарие 2021 г.

Във връзка с удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки в страната до 31.01.2021 год. със...

1 2 3 4 5 6 7 8
Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design