Новини


Програма за междуучилищна дейност по проект "Подкрепа за успех"

На 28.06.2022 г. ще се проведе междуинституционална среща на групите за допълнително обучение по БЕЛ в трети и четвърти...

Важно!

Считано от 22.10.2021 год. / петък/ обучението в ОУ "Паисий Хилендарски" ще се извършва на ротационен принцип.Съобщение

Във връзка със Заповед № РД 01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09-748/19.03.2021...

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design