Новини


Важно!

Считано от 22.10.2021 год. / петък/ обучението в ОУ "Паисий Хилендарски" ще се извършва на ротационен принцип.Съобщение

Във връзка със Заповед № РД 01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09-748/19.03.2021...

Съобщение

Съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, учебните занятия за учениците...

1 2 3 4 5 6 7 8
Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design