Контакти


За контакти:

Адрес:с.Горен чифлик,
ул. „Орловец”№2,
общ.Долни чифлик,обл.Варна

Лице за контакти:
Златка Николова Иванова- Директор

GSM :0885/908841
email:info-400130@edu.mon.bg

Приемно време на директора:

понеделник: 10 - 11.30ч
сряда: 14 - 15.30ч
четвъртък - 10 - 11.30ч
Форма за обратна връзка:

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Адрес:с.Горен чифлик,ул. „Орловец”№2,общ.Долни чифлик,обл.Варна

Лице за контакти:
Златка Николова Иванова- Директор

GSM :0885/908841
Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design