НовиниСъобщение - режим на обучение от 4 януарие 2021 г.


Във връзка с удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки в страната до 31.01.2021 год. със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Ви  уведомяваме, че от 04-01.2021 година:

  • учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено в училище по утвърдената седмична програма и устоновения график на учебните часове;
  • учениците от V до VII клас продължават да се обучават в електронна среда от разстояние в пратформата Майкрософт Тиймс, съгласно утвърдената седмична програма и установения график за провеждане на учебни часове в електронна среда до 31.01.2021 година.


Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design