НовиниСъобщение


Съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, учебните занятия за учениците от 5. до 12. клас за периода 04.02.2021 г. - 17.03.2021 г., ще се провеждат присъствено по следния график:

от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от 7. клас;

от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 присъствено ще се обучават учениците от 5. клас;

от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от 6. клас.

 

Присъствените учебни занятия ще се провеждат при спазване на всички противоепиерки - носене на предпазни средства / маски / от учители и ученици, дезинфекция, спазване на дистанция.

 Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design