НовиниСъобщение


Във връзка със Заповед № РД 01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09-748/19.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката се преустановяват присъствените учебни занятия с учениците от І до VІІ клас за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. /вкл./.

Преминава се към обучение в електронна среда от разстояние  по утвърден от Директора график.

Начало на учебните занятия  - 08:30 часа.

 

 Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design