Новини


Важно!


График за електронно / дистанционно / общуване и обучение между педагогически специалисти и ученици от 30.03.2020 г. до 12.04.2020 г. вкл.

 

Дистанционното обучение ще се осъществява според утвърденото седмично разписание за втори учебен срок в начален и прогимназиален етап.

 Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design