За училището - БазаУчениците са разпределени в седем паралелки и четири ПИГ. Те разполагат със 7 класни стаи, с компютърен кабинет, кухненски блок и приспособена стая за физкултурен салон.

Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design