За училището - База


Учениците са разпределени в осем паралелки, една Подготвителна група и три ПИГ. Те разполагат с 9 класни стаи, с компютърен кабинет, стая за отдих, кухненски блок и приспособена стая за физкултурен салон.

Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design