Проекти и програми - 1.Национална програма „Училището – територия на учениците, модул „Ритуализация на училищния живот”.. Изработване на училищна униформа”. Участвайки в тази програма създадохме чувство за принадлежност към училищната общност, формирахме отговорност и съп

Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design