Проекти и програми - 3.Национална кампания „За чиста околна среда” – Проект „Еко-кът”С реализирането на този проект успяхме да изградим приятно кътче за почивка в двора на училището. Нашият еко-кът удовлетвори желанията ни за естетическо отношение към природата и грижа за нея, изграждане на усет към красивото.

Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design