Проекти - 4.Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти”.


Квалификацията на учителите всяка година се усъвършенства в курсове.

Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design