Проекти - 5.„ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование


Училището реализира проекти, касаещи оборудване на компютърен кабинет с интерактивна дъска.

Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design