Педагогически колектив - Ръководство


            Директор на ОУ „Паисий Хилендарски” е Златка Николова Иванова.

Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design