Политика за защита на личните данни - Длъжностно лицеДлъжностното лице по защита на данните в ОУ "Паисий Хилендарски е Минка Попова.

Данните за контакт с ДЛЗД: ел. поща - ou_g.chiflik@abv.bg, телефон: 0894301325

Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design