Педагогически колектив - УчителиПреподавателският екип включва 12 квалифицирани и обичащи професията си учители. Колективът се стреми да създава образовани и отговорни личности с изградени качества и ценности.

            Начални учители: Ю Минчева, С. Иванова, Г.Маринова, П.Колева, М. Атанасова, К. Ангелова, И.Николова, М.Ебазерова;

            Прогимназиални учители: И. Янева, Л.Милчева, Ц. Лукова, Р.Тодорова;

Завеждащ АТС, касиер: М. Попова;

            Охрана: С.Стойков;

            Работник поддръжка, огняр: Н. Михалев;

            Хигиенисти: И.Стоянова, З. Златева.

Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design