Педагогически колектив - УчителиПреподавателският екип включва 11 квалифицирани и обичащи професията си учители. Колективът се стреми да създава образовани и отговорни личности с изградени качества и ценности.

    Директор: Зл. Иванова;        

Начални учители: Ю. Минчева, С. Илиева, Г.Маринова, М. Атанасова,  И.Николова,

М.Маринова;

Прогимназиални учители: И. Янева, Ц. Лукова, Р.Тодорова / Р.Руменова, М. Ебазерова;

Счетоводител: И. Янкова;

Завеждащ АТС, касиер: М. Попова;

 Охрана: С.Стойков;

 Работник поддръжка, огняр: А. Станчев;

 Хигиенисти: И.Стоянова, З. Златева.

Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design