Педагогически колектив - УчителиПреподавателският екип включва 11 квалифицирани и обичащи професията си учители. Колективът се стреми да създава образовани и отговорни личности с изградени качества и ценности.

    Директор: Златка Иванова;        

Начални учители: Юлияна Минчева, Светла Илиева, Гергана Маринова, Маринка Атанасова, Мадлена Янева,Миглена Маринова;

Прогимназиални учители: Илияна Янева, Цветелина Лукова, Радина Тодорова / Радостина Руменова, Мюрвет Ебазерова;

Счетоводител: Добринка Любенова;

Завеждащ АТС, касиер: Минка Попова;

 Охрана: Станислав Стойков;

 Работник поддръжка, огняр: Тодор Тодоров;

 Хигиенисти: Иванка Стоянова, Златка Златева.

Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design