Педагогически колектив - Учители


Преподавателският екип включва 13 квалифицирани и обичащи професията си учители. Колективът се стреми да създава образовани и отговорни личности с изградени качества и ценности.

            Начални учители: Юлияна Минчева, Светла Иванова, Гергана Маринова, Пенка Колева, Маринка Атанасова, Кръстинка Ангелова, Иванка Николова, Мюрвет Ебазерова;

            Прогимназиални учители: Илияна Янева, Лиляна Милчева, Мария Ганчева, Цветелина Лукова, Галина Янева;

Завеждащ АТС, касиер: Минка Попова;

            Охрана: Станислав Стойков;

            Работник поддръжка, огняр: Николай Михалев;

            Хигиенисти: Йовка Костова, Златка Златева.

Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design